За Нас

Фаст.Нет е учредена в София през 2000 г. с цел доставка и разпространение на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ), изграждане, сертифициране на Структурно Кабелни Системи (СКС) и поддръжка на мрежи за бизнес приложения.

Фирмата има регистрирана AS (Автономна Система) в RIPE (www.ripe.net) и IP мрежи клас "C". Наши служители са сертифицират регулярно във фирма Reichle & De-Massari (www.rdm.ch) за планиране и изграждане на кабелни мрежи.

От декември 2005 г. Фаст.Нет има издаден лиценз от Комисията за Регулиране на Съобщенията (КРС) за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителните услуги чрез нея на територията на Република България.

От създаването си до момента Фаст.Нет има изпълнени множество обекти в различни области на стопанството и обществения сектор.

Фирмата се работи в следните области:
1.Проектиране и изграждане на:
- осветителни уредби
- ел. инсталации
- структурни кабелни системи
2.Търговия на осветителна техника
3.Предоставяне на консултации, оптимизация на съществуващи LAN и VPN мрежи, изградени на базата на медни и оптични кабели
4.Предлагане на българския пазар на висококачествени компоненти за структурни кабелни системи
5.В сферата на информационните технологии Фаст.Нет предлага освен стандартните хардуер и софтуер, така и специфични хардуерни конфигурации и софтуерни пакети
6.Доставка на интернет по кабелни и Wi-Fi технологии; изграждане на hot-spot точки

МИСИЯ
Нашата мисия е да предвиждаме нуждите и да превишаваме очакванията на нашите клиенти, акционери, партньори и обществото като цяло, спазвайки най-високи етични норми. Стремежът ни е с нас да се работи лесно, да предлагаме висококачествени продукти, точно и навреме, с максимална ценова ефективност.
Целим да се утвърдим като една от водещите компании в сферата на информационните и комуникационни технологии, както и в проектиране и изграждане на структурно кабелни системи. Стараем се да бъдем притегателен център за специалистите в нашия бранш

КОНЦЕПЦИЯ
Реализирането на мисията ни се гради върху:
- предлагане на пълна гама продукти за изграждане на завършени решения
- богат избор между различни производители и марки
- постоянно високо качество на предлаганите услуги и продукти
- коректни и открити взаимоотношения с партньорите ни

© 2000-2014 Fast.NET Ltd.