Уебсайт на фирмата

02-02-2010
Един от проектите, по които работим, е всъщност самият уебсайт на Фаст.Нет. Целта на този проект е всеки посетител да добие подробна и ясна представа за фирмата, услугите, които предлагаме, кои са нашите партньори и обектите, по които сме работили.

Освен с информация, сайтът ни предоставя също така и възможност за директен контакт с представител на Фаст.Нет и с ХелпДеск отдела.

© 2000-2014 Fast.NET Ltd.