Фаст.Нет получава свидетелство за регистрация на марка

23-03-2010:
Патентното ведомство на Република България регистрира на 22.02.2010 г. с регистрация No.73307 логото и марката на Фаст.Нет. Самият документ може да откриете онлайн, в секцията "Сертификати".

© 2000-2014 Fast.NET Ltd.