Участие в Microsoft Partner Network

26-04-2010:
В края на месец април Фаст.Нет стана част от партньорската мрежа на най-големия софтуерен производител - Майкрософт. Това е голяма стъпка в развитието на фирмата, както и сериозно постижение от гледна точка на установяването на висок, европейски стандарт и професионално отношение. Фаст.Нет използва лицензирани софтуерни продукти на Майкрософт от създаването си, а чрез регистрацията в Microsoft Partner Network вече има достъп и до най-модерните решения и платформи приоритетно. Това значимо партньорство гарантира на нашите клиенти качество на предлаганите услуги на европейско ниво.

© 2000-2014 Fast.NET Ltd.