Какво е ХелпДеск ?
ХелпДеск е ориентиран към клиента отдел за проследяване и отстраняване на разнообразни проблеми, свързани с компютрите и мрежата. Освен основната си задача – да регистрира и решава възникналите проблеми, отделът също така организира и своевременното информиране на клиента относно неговия проблем посредством система за заявки (тикет система).

Какво е работното време на ХелпДеск отдела ?
ХелпДеск отделът работи от понеделник до петък, от 8:30 до 20:00.

Какви са начините за връзка с ХелпДеск ?
• Телефон: 492 38 38
• GSM: 088 8875812
• E-mail: helpdesk@fastnetbg.com
• адрес: София, Младост 2, ул. Св. Киприян, бл. 262

Как ще разбера, че ХелпДеск работи по моя проблем ?
След подаване на заявката Ви по един от начините описани в предишната точка, тя се обработва в ХелпДеск отдела и се въвежда в специализирана тикет система. Системата автоматично изпраща е-mail до Вас с информация за самия проблем, както и уникалния номер на Вашия тикет. При всяко добавяне на повече информация или промяна по тикета, включително и при приключването му (решаването на проблема) до Вас отново достига e-mail.

Какви са сроковете за отговор по заявка към ХелпДеск ?
Сроковете за реакция зависят основно от сериозността на проблема и това в каква степен той възпрепятства нормалния Ви работен процес. Също така, клиентите с договор за поддръжка се възползват от приоритетни заявки към ХелпДеск отдела.

© 2000-2014 Fast.NET Ltd.